A homeopátia veresége Olaszországban

ASkeptical Inquirer őszi számában Massimo Polidoro, az olasz szkeptikusok elnöke beszámol arról, hogy Olaszországban többéves pereskedés után győzött a tudomány a homeopátiával szemben.

A történet azzal kezdődött, hogy a Superquark című, főműsoridőben sugárzott népszerű olasz tudományos program 2001. július 11-én egy rövid, de igen kritikus részt mutatott be a homeopátiáról. Vezető tudósok és szakértők részletesen megmagyarázták, hogy a homeopátia nem egy tudományosan megalapozott módszer, és az ilyen nem hagyományos kezelés komoly kockázatot jelent súlyos betegségekben szenvedőknek, mivel a homeopátia „eredményei" valójában a placebo-hatáson alapulnak.

Piero Angela, a műsor készítője, producere és műsorvezetője Olaszországban kiemelkedő tudományos újságíró, aki 1977-ben elsőként mutatott be egy tévésorozatot, amelyben James Randi és az amerikai szkeptikus szervezet, a CSICOP különböző tagjai is szerepeltek, és amelyben a parapszichológiát igen erősen kritizálta. A sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Annyira népszerűvé vált, hogy hatására a híres olasz komikus színész, Alberto Sordi Sono un fenomenopara-nonnale című filmjében egy Piero Angela-szerű karaktert is szerepeltetett. Ez a siker ösztönözte Angelát arra, hogy a CSICOP mintájára létrehozza a CICAP nevű olasz szkeptikus szervezetet, amely azóta is eredményesen működik.

Azóta Superquark műsor sok para-normális és áltudományos témával kapcsolatban fejtette ki a korrekt tudományos álláspontot. Ezúttal azonban nem csupán a tudomány, hanem pénz is volt a tét. Olaszok milliói használnak homeopatikus szereket, és a homeopaták azt kifogásolták, hogy a műsor elfogult volt irányukban és ezzel anyagi károkat okozott vállalkozásuknak. A cataniai székhelyű Olasz Orvosi Homeopátia Társulat és a római Orvosi Homeopátiai Társaságok Szövetsége szerint a műsor csak olyan személyekkel készített interjút, akik kritikus álláspontot foglaltak el a homeopátiával szemben. Ezért két pert - egy polgári és egy büntetőpert - indítottak Angela, valamint társszerzője Giagi Poli ellen. Giulia Bongiorno, Angela ügyvédje szerint eddig még soha nem fordult elő, hogy nem egy személy, hanem egy gyógymód, egy absztrakt fogalom elleni rágalmazás miatt indult eljárás.

A tudományos közösség természetesen azonnal Angela védelmére kelt, nyilatkozatok és levelek formájában, köztük a Nobel-díjas Renato Dulbecco aki a homeopatikus termékeket „értéktelen kotyvalékoknak" nevezte. Rita Levi-Montalcini pedig kijelentette, hogy „ennek az úgynevezett terápiának az a legnagyobb kára, hogy a páciensekben hamis illúziókat kelt..."

A Nature 2001. július 19-i száma beszámolt arról, hogy Angela egyik vendége, Antonio Cassone, az Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézete Bakte-rológiai Osztályának igazgatója volt, aki egyben a minisztérium által a homeopátia vizsgálatára létrehozott ad hoc bizottságnak is tagja.

A műsorban Cassone mindössze azt a véleményét fogalmazta meg, hogy minden homeopatikus termékről ugyanannyi biztonsági információt kell közölni, mint minden bármelyik gyógyszerről, különösen a hatékonyságát tekintve, amelyet belsőleg alkalmaznak. A Nature-nek nyilatkozva kijelentette: „Semmi kifogásom nem lett volna az ellen, hogy homeopaták is szerepeljenek a műsorban, mivel akkor kiderült volna a közönség előtt, hogy a termékekre vonatkozó információk szükségtelenségével kapcsolatos érveik egyszerűen tarthatatlanok."

Az ügy 2001 őszén került a bíróság elé, és három évre volt szükség ahhoz, hogy ítélet szülessen. Végül 2004. május 20-án a bíróság egy 59 oldalas, rendkívül részletes ítéletet hozott, miszerint a homeopátia nincsen tudományosan megalapozva. Az ítélet szerint ami elhangzott a műsorban, az „jogos és elfogulatlan kritikának tekintendő, semmiképpen nem minősül támadónak és rágalmazónak, csupán egy teljesen igaz helyzetről számolt be tényszerűen".

Ez az első alkalom, hogy ebben a témában, amely évek óta heves viták központjában áll a tudományos közösség és a homeopátia támogatói között, bírósági ítélet született.

A bíró megfogalmazása szerint: „A tudomány ténylegesen nem csupán a különböző vélemények kategóriájába tartozik. A tudomány területén vagy igaz valami, vagy pedig nem igaz. Egy kezelési mód vagy működik, vagy nem. Ha pedig működik, akkor ezt a tényt olyan világos tudományos eredményekkel kell alátámasztani, amelyek megbízható statisztikákon alapulnak. Bár a nemzetközi tudományos közösség mindig is ilyen bizonyítékokat kért a homeopátiás orvoslástól, soha nem kapott eire vonatkozóan bizonyítékot. Ezért az minden tudományos alapot nélkülöz, továbbra is mindössze »emocionális orvoslás« marad."

Bár formálisan Piero Angela volt a vádlott, valójában a homeopátia állt a vádlottak padján.

Az ítélet indokolása hangsúlyozza, hogy nem a bíróság feladata a homeopatikus orvoslással kapcsolatban vitába bocsátkozni. Mivel Angelát rágalmazással vádolták a felperesek, a bírónak kötelessége volt megvizsgálni a homeopátia gyakorlatát, hogy megállapítsa, vajon ez a terápia egyenértékűnek tekinthető-e a hagyományos (bizonyítékon alapuló) orvostudománnyal.

A vizsgálatok megállapították, hogy Piero Angela nem marasztalható el azért, mert nem szerepeltetett a műsorban homeopatákat, mert a Superquark tudományos műsor. A műsorban megfogalmazott kritika jogos volt, mivel a homeopátia nem tudta bizonyítani a terápia tudományos megalapozottságát. Ebben a vádpontban Angelát felmentették, míg a homeopátiát bűnösnek találták.

Az ítélet jó időben született, mivel az olasz képviselőház egészségügyi bizottsága egy törvényjavaslat kidolgozásán munkálkodik a homeopátia és az ún. nem hagyományos terápiák alkalmazásával kapcsolatban. Az eredeti javaslat szerint az új törvény egyenlő jogokat adott volna ezeknek a terápiáknak, valamint engedélyezte volna az állami egyetemeken ezzel foglalkozó tanszékek alapítását. Számos akadémiai és tudományos intézmény, köztük az Olasz Nemzeti Bioetikai Bizottság, határozott tiltakozását fejezte ki a törvényjavaslat ellen.

B. GY.
(Természet Világa 2004. december)